SANTRI BERPRESTASI BIDANG TAHFIZHUL QUR'AN SMA NFBS LEMBANG TAHUN AJARAN 2019/2020

01 Juli 2020 13:41 Di tulis oleh Admin tahfidz SANTRI BERPRESTASI BIDANG TAHFIZHUL QUR'AN SMA NFBS LEMBANG TAHUN AJARAN 2019/2020

Berikut daftar Santri Berprestasi di Bidang Tahfizhul Qur'an SMA  Nurul Fikri Boarding Lembang Lulusan Tahun Pelajaran 2019/2020 Yang telah menuntaskan hafalan Al-Qur'an 30 Juz